Når PopArt kunstneren ElWinlove´s absurde, direkte univers kobles sammen med Jan Ovland & The Blue Café ´s empatiske, varme armskrok , skapes et humoristisk, uredd og følelsesladet uttrykk man aldri kunne ha forutsett ville fungere.
Isammen styrker de hverandre. Jan Ovland & The Blue Café´s vakre og lyriske sensitivitet tvinger fram det røffe og til tider galgen-humoristiske i ElWinlove´s kunst. ElWinlove´s stygg-pene galskap får Jan Ovland & The Blue Café´s ærlig toner aldeles til å dirre.

https://www.youtube.com/watch?v=m3HTeJoghbs

When the absurd and direct Univers of the PopArt Artist ElWinlove is combined with Jan Ovland & The Blue Café´s emphesis and warmth, creates a humorous, un-afraid and emotional expression that you could not have foreseen would work. Together they are strengthening each other. Jan Ovland & The Blue Café´s beautiful and lyric sensitivity are forcing the rough and the sometimes black humour in ElWinlove´s Art to come through.
ElWinlove´s ugly-pretty madness makes Jan Ovland & The Blue Café´s honest tones simply trembling.

Information about the Artists:

Jan Ovland & The Blue Café:
Lars Endrerud
fretless bass
Jan Ovland
vocal / guitar
Roy Nikolaisen
trumpet / flugelhorn

ElWinlove

Website:https://about.me/janman58
Contact: janovland@gmail.com

Del denne siden